E-ORODJE ZA OBVLADOVANJE PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ IN ABSENTIZMA


ORGANIZACIJE IZ
IZBRANIH DEJAVNOSTIH
JAVNEGA SEKTORJA


javna in državna uprava,
lokalna samouprava,
nekateri javni zavodi
in agencije


ORGANIZACIJE IZ
ZDRAVSTVENO-SOCIALNIH
DEJAVNOSTI


bolnišnice, zdravstveni domovi,
domovi za ostarele,
centri za socialno delo,
vzgojno-zdravstveni zavodi


OSTALE
ORGANIZACIJE


ostala podjetja in
organizacije


VSE
ORGANIZACIJE


kalkulator stroškov in
donosnosti promocije
zdravja na delovnem mestu
Orodje e-OPSA je rezultat projekta »Ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj v zdravstvenih, socialnih in izbranih dejavnostih javnega sektorja: e-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih«, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

           
© 2016 - 2023 | OPSA | Vse pravice pridržane. - Tehnična izvedba 5ka.Agencija